International schools
  • Date:11 11,2013 14:47

 

 

 

International School of Tianjin

Website: www.istianjin.org

Email: info@istianjin.net

Tel: 86-22-28592001

Fax: 86-22-28592007

Address: Weishan South Road, Shuang Gang, Jinnan District, Tianjin 300350, P.R.China

Tianjin FDI
美洲部
  • Americas@zhaoshang.net
  • +86-21-68911976
  • tjfdiAmericas
欧洲部
  • European@zhaoshang.net
  • +86-21-68911976
  • tjfdiEuropean
亚洲部
  • Asian@zhaoshang.net
  • +86-21-68911976
  • tjAsian
Featured Posts